5000-5999

1/2 Watt Zener Diode - 2.4V

NTE5000A
Add to cart

1/2 Watt Zener Diode - 3.3V

NTE5005A
Add to cart

1/2 Watt Zener Diode - 3.9V

NTE5007A
Add to cart

1/2 Watt Zener Diode - 4.3V

NTE5008A
Add to cart

1/2 Watt Zener Diode - 5.1V

NTE5010A
Add to cart

1/2 Watt Zener Diode - 5.6V

NTE5011A
Add to cart

1/2 Watt Zener Diode - 3.9V

NTE5013A
Add to cart

1/2 Watt Zener Diode - 6.8V

NTE5014A
Add to cart

1/2 Watt Zener Diode - 7.5V

NTE5015A
Add to cart

1/2 Watt Zener Diode - 9.1V, 5% Tolerance

NTE5018A
Add to cart

1/2 Watt Zener Diode - 11V

NTE5020A
Add to cart

1/2 Watt Zener Diode - 12V 1%

NTE5021T1
Add to cart

1/2 Watt Zener Diode - 16V

NTE5025A
Add to cart

1/2 Watt Zener Diode - 18V, 5% Tolerance

NTE5027A
Add to cart

1/2 Watt Zener Diode - 20V

NTE5029A
Add to cart

1/2 Watt Zener Diode - 22V

NTE5030A
Add to cart

1/2 Watt Zener Diode - 25V

NTE5032A
Add to cart

1/2 Watt Zener Diode - 33V

NTE5036A
Add to cart

1/2 Watt Zener Diode - 43V

NTE5039A
Add to cart

1/2 Watt Zener Diode - 82V

NTE5047A
Add to cart

1/2 Watt Zener Diode - 123.0V

NTE5107T2
Add to cart

1/2 Watt Zener Diode - 170V

NTE5057A
Add to cart

1 Watt Zener Diode - 2.7V, 5% Tolerance

NTE5063A
Add to cart

1 Watt Zener Diode - 3.0V, 5% Tolerance

NTE5065A
Add to cart

1 Watt Zener Diode - 3.3V

NTE5066A
Add to cart