!
!
20-208

100 MFD 50 V Radial

NRSA101M50V8x11.5TB

100 MFd 50V Radial

  • Mfr: Nichicon
  • Radial Leads
  • Taped
C311

1000 MFd 50V Radial

20-180

1100 MFD 50 V Axial

C253

1500 MFD 50 V Axial

C334

1500 MFD 50 V Radial

20-273

2.2 MFD 50 V Axial

C200

2.2 MFD 50 V Radial

C218

20 MFD 50 V Axial

C314

22 MFD 50 V Axial